Creation Science Information & Links!
Galvenā
F A Q
Saites
EN Tēmas
Grāmatas
Bildes
MP3
Video

Pirmā Mozus grāmata 1:1  "Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi."

Jāņa 1:1  "Iesākumā bija Vārds,
un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs."

Radīšana ir teorija par to, ka cilvēks, zeme un viss pārējais Visumā bija drīzāk radīts tāds kā tas ir tagad, nevis nejauša sprādziena no nekā rezultāts.

Mēs mājojam uz mazas teicami, prasmīgi un autonomi regulētas gaisa kuģa virsmas. Kopā ar izdzīvošanu, sacensību un nāvi mēs esam liecinieki skaistumam, smaržām, mīlestībai un mūzikai. Padomā par to. Matemātika, filozofija, pavasara laiks, izvirtība, lauksaimniecība, uzmanības izrādīšana, kvazārs un košļājamā gumija; viss nāk no nekā?, radies tikai sakritības pēc...?

No visām paaudzēm, kuras līdz šim ir apdzīvojušas Zemi, mums ir vismazākais attaisnojums par to, ka neatpazīstam mierīgo Prasmīgā Matemātiķa klātbūtni, kurš visu ap mums ir nolicis kustībā. Mums būtu jābūt bijībā nevis iedomīgiem vai skeptiskiem.

Pirms aptuveni 3000 gadiem Israēla Ķēniņš Dāvids rakstīja (Psalmi 8:4-5) "Kad es redzu Tavas debesis, Tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko Tu esi radījis,- kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka Tu viņu uzlūko?"

Latviešu valoda   Lettish  ―
לטבי
letton
латышский
拉脱维亚
Lettisch
اللاتفية
letón
लात्वीयावासी
―  Latvian
 MENU
LV Tēmas
Bībeles
Kids&Teens
Semināri

Bible Illustrations - 220 Images by Doré
 
The Bible in Pictures - 250 Images
FAQ - Visbiežāk uzdotie jautājumi Radīšanas piekritējiem
 
Bībele un zinātne saskan
Bībeles tulkojumi-grieķu versija
 
Radīšana nav zinātne
Nāve pirms grēka?
 
Vai Ādams un Ieva bija pirmie cilvēki?
Pretrunas Bībelē? (1)
 
Pretrunas Bībelē? (2)
Pretrunas Bībelē? (3)
 
Kur Kains atrada savu sievu?
Kristietība un evolūcija ir kā eļļa ūdenī
 
Vairāki pierādījumi tam, ka Zeme ir jauna
Vai oglekļa datēšanas metode pierāda, ka Zeme ir miljoniem gadu veca?
 
Kā mēs varam redzēt zvaigžņu gaismu no miljardu gaismas gadu attāluma, ja kosmoss ir jauns?
Kā pierādīt vai Dievs eksistē? Morāle.
 
Kā pierādīt vai Dievs eksistē? Zinātne.
Kā pierādīt vai Dievs eksistē? Pamati.
 
Kā pierādīt vai Dievs eksistē? Zinātne.
Pierādījumi par jaunu Visumu
 
Pierādījumi par jaunu zemi
Pierādījumi no Visuma par jaunu zemi
 
Pierādījumi no zemes par jaunu zemi
Kad sātans krita no debesīm?
 
Kad tika radīti eņģeļi?
Kā var noslīcināt gliemeni?
 

Citas Interneta Saites par Radīšanas Zinātni Latviešu Valodā
Other Web Sites in Latvian with Creation Science


gribu zināt
gribuzinat.com
Dieva Pierādījumi
dieva-pieradijumi.webs.com
YouTube gribuzināt
youtube.com/user/rozkalnsm
Lāpsta par advokātu
lapsta.webs.com

Bībele  •  The Holy Bible in Latvian
BĪBELE un tās izpētes materiāli
Gada Bībeles izdevuma
Jaunā Derība
Jaunā & Vecā Derība

Kristiešu evaņģēliskā vēsts. Latviski
Christian Gospel Message · in Latvian
Kungs Jēzus Kristus. Mateja 6
Lord Jesus Christ · Matthew 6
10 baušļi. 10 Commandments
2 baušļi. 2 Commandments
Apustuļu ticības apliecība
The Apostles' Creed · in Latvian
Psalmi
1 • 51 • 100 • 150
Bible Books Grid
Received Text or Critical Text

Papildus resursi par kristietību
More Christian Resources

  Vai Jūs esat dzirdējuši par
Četriem Garïgajiem Likumiem
ChristianAnswers.Net
WMP - World Missionary Press
English

TAVAS DZÏVES STÄSTS!  
Got Questions?
Latviešu
SGM LifeWords
Latviešu
Fellowship Tract League
Latviešu

JESUS FILM
PROJECT

Audio Gospel  •  Good News


Creation to Eternity
Now in over 300 Languages! 
"Simply the Story"
The Light of the World
Sm · 190MB
Lg · 675MB
ENGLISH  -  78 Minutes
Also:  Afrikaans Chinese Dutch Filipino French German Hebrew Hindi Italian Japanese Khmer Korean Nepali Portuguese Romanian Russian Spanish Swahili Tamil Thai Ukrainian Zulu.
Tavas dzīves stāsts!
This Was Your LifeThe "Olivet Discourse" about the
End Times - all 3 accounts start -
  with a warning from Jesus!
Matt. 24:4b  "Take heed that no man deceive you."
Mark 13:5b  "Take heed lest any man deceive you."
Luke 21:8a  "Jesus said, Take heed that ye be not deceived."
We live in a world with daily false "News" - intended to deceive us!  Isaiah 5:20  Look for REAL NEWS & TRUTH!.  (And let's pray for wisdom!  James 1:5)
NEWS:

World Net


Review

Post - News
Voice of
the Martyrsдети
Bērni
الأطفال
Kinder
Children & Teenagers / Kids & 
Teens / 孩子 & Подростки
青少年
Adolescents
किशोर
Youth


电影
Films
Фильмы
வீடியோக்கள்
أفلام
Películas
Videos
Radīšanas Minūte ─ Eric Hovind ─ www.creationminute.com
Cik Liels ir Liels?
Evolūcijas Formula
Lielā Kanjona Plūdi
Vai Evolūcija ir Zinātne?
Vispasaules plūdi

#1  How Big is Big?

#2  Evolution Formula?

#3  Grand Canyon

#4  Evolution's 6 Kinds

#5  Worldwide Flood

 
Main Links Page  -  g2yx82.cn/topbar/links.htm
 
— LATVIAN, LETTISCH, LATVIEŠU VALODA —   Dialects:  Courland; Latgalian; Livonian; Middle; Vidzeme
This language is spoken in:   Estonia; Latvia; Lithuania; Germany
Vairāk informācijas par radīšanas zinātni attiecībā uz:
bioloģiju, ģeoloģiju, arheoloģiju, paleontoloģiju, astronomiju, evolūciju, intiliģento dizainu, Ādamu un Ievu, Noasa šķirstu, Ledus laikmetu, Ēdenes dārzu un Zemes vēsturi.
Tēma (angliski):  Dinozauri
Tēma (angliski):  Žirafes
Tēma (angliski):  Dzeņi
Tēma (angliski):  Sikspārņi
 
-- Citas tēmas angliski ŠEIT --

Dr. Kent Hovind  •  Creation Seminar Series
Latvian  •    •  CSE (Creation Science Evangelism) 
Seminārs #1
"Zemes vecums"
("The Age of the Earth")

DrHovindSem1_LV.m4v
ZIP file - 450MB - 115 Minute Video
English Audio  &  Latvian Sub-titles

Text

.SRT

.SUB

Vai jūs esat kādreiz domājuši par to?  Nu tiešām, kāda ir dzīves jēga?  Kāpēc mēs šeit esam?  No kurienes mēs esam?  Vēl vairāk - kur mēs dosimies, kad šī dzīve būs galā?  Šis seminārs vēsta par Zemes vecumu.  Dr. Hovinds sniedz pārliecinošus pierādījumus, lai pierādītu, ka Zeme nav miljardiem gadu veca.  Patiesībā, pierādījumi burtiski norāda uz radīšanu sešās dienās.  Tieši tā, kā mums par to vēsta pirmā nodaļa Pirmajā Mozus grāmatā.
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
             
Seminārs #2
"Ēdenes dārzs"
("The Garden of Eden")

DrHovindSem2_LV.m4v
ZIP file - 460MB - 117 Minute Video
English Audio  &  Latvian Sub-titles

Text

.SRT

.SUB

Bībele saka, ka no radīšanas sākuma Dievs radīja viņus par vīrieti un sievieti.  Bībele māca, ka no viena cilvēka grēks ienāca pasaulē un no grēka - nāve.   Ar cilvēku ienāca grēks.  Evolūcija māca, ka nāve ieveda cilvēku pasaulē; Bībele saka, ka cilvēks ienesa grēku pasaulē.  Šie abi skatījumi ir pilnīgi un galēji pretēji.  Bībele saka: Ādams bija pirmais cilvēks; un kad viņam bija 130 gadu, piedzima Sets; un Setam bija 105 gadi, kad piedzima Ēnošs.
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
             
Seminārs #3
"Dinozauri un Bībele"
("Dinosaurs & the Bible")

DrHovindSem3_LV.m4v
ZIP file - 540MB - 145 Minute Video
English Audio  &  Latvian Sub-titles

Text

.SRT

.SUB

Notika tā ka kristieši piekrita kompromisiem, nevis turpināja mācīt Bībeles patiesības, tikai tāpēc, ka bija jāpielāgojas dinozauriem.  Tādēļ tika izdomāta "Plaisas teorija" jeb "Diena - laikmets", "Progresīvā radīšana" jeb "Teistu evolūcija".  Nav vajadzības to darīt.  Šorīt es jums parādīšu Bībeles skatījumu par šo tēmu.
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
             
Seminārs #4
"Meli mācību grāmatās"
("Lies in the Textbooks")

DrHovindSem4_LV.m4v
ZIP file - 640MB - 168 Minute Video
English Audio  &  Latvian Sub-titles

Text

.SRT

.SUB

Man patīk pētīt Lielo kanjonu.  Ir divi izskaidrojumi, kā tas tur ir izveidojies.  Evolucionisti teiks, ka tas ir veidojies lēnām ar nelielu ūdens daudzumu, bet ilgā laika periodā.  Miljardiem gadu.  Bet kreacionists teiks, ka tas ir veidojies ātri ar lielu ūdens daudzumu un īsā laika sprīdī.  Tieši kā lielajos Noasa plūdos.
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
             
Seminārs #5
"Evolūcijas bīstamība"
("The Dangers of Evolution")

DrHovindSem5_LV.m4v
ZIP file - 300MB - 78 Minute Video
English Audio  &  Latvian Sub-titles

Text

.SRT

.SUB

Evolūcijas teorija likvidē morāli pilnībā, kā arī visus veidus, kas atklāj, kā iegūt morāli.  Tā ir pamats humānismam, rasismam, nacismam, komunismam un Jaunajai pasaules kārtībai.  Mēs pieskarsimies šodien visām šīm tēmām.  Pāris pēdējās sesijās esam runājuši par dažiem meliem mācību grāmatās, kas tiek lietoti, lai atbalstītu evolūcijas teoriju.  Viss, kas jebkad ir lietots kā pierādījums teorijai, ir pierādīts kā nepareizs.
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
             
Seminārs #6
"Hovinda teorija"
("The Hovind Theory")

DrHovindSem6_LV.m4v
ZIP file - 490MB - 107 Minute Video
English Audio  &  Latvian Sub-titles

Text

.SRT

.SUB

Es uzskatu, ka visa pasaule tika nosegta ar ūdeni, taču tas ūdens nenāca lietus veidā!  Ļoti maza daļa no plūdu ūdens bija lietusūdens.  Tā skeptiķi ir izveidojuši vājo argumentu, ka, ja lietus lija tik ilgi, lai nosegtu Everestu, tad pasaule izvārītos.  Tas ir pareizi, taču tas ir mākslīgs arguments.  Plūdu ūdens neradās no lietavām.  Ir vairākas teorijas, kas skaidro, kas Noa dienās izraisīja Lielos grēku plūdus!
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
             
Seminārs #7A
"Jautājumi & Atbildes"
("Questions & Answers, Part A")

DrHovindSem7A_LV.m4v
ZIP file - 600MB - 150 Minute Video
English Audio  &  Latvian Sub-titles

Text

.SRT

.SUB

Šajā seminārā Dr. Hovindam ir daudz dažādu jautājumu, kas viņam bieži ir tikuši uzdoti; tie ir apkopoti un tiks sniegts vislabākais zināmais skaidrojums par to, kas notiek.  Viņš aptvers daudzus tematus, tādus kā: Sarkanās jūras šķērsošana, Primitīvais cilvēks, datēšana pielietojot radioaktīvo oglekli?  Vai tiešām Bībelē ir pretrunas?
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
 


Galvenā
F A Q
Saites
EN Tēmas
Grāmatas
Bildes
MP3
Video

幸运飞艇9码稳赢公式竞猜中心 幸运飞艇3把必中 二分飞艇计划预测 精准免费的幸运飞艇神计划计划 飞艇计划app开奖 幸运飞艇属于福彩不属于 飞艇1期计划 辛运飞艇精准在线8码计划 幸运飞艇开奖结果纪录完整版 幸运飞艇是哪国的 幸运飞艇【上恒达集团~HD161。COM~平台】 幸运飞艇【上恒达集团~HD161。COM~平台】 幸运飞艇【上恒达集团~HD161。COM~平台】 澳门百家乐【上恒达集团~HD161。COM~平台】 澳门百家乐【上恒达集团~HD161。COM~平台】 澳门百家乐【上恒达集团~HD161。COM~平台】 六合彩公司【上恒达集团~HD161。COM~平台】