Creation Science Information & Links!
หน้าหลัก
คำถาม
ลิงค์
EN บทความ
หนังสือ
รูปภาพ
MP3
วีดีโอ

ปฐมกาล 1:1  "ในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินโลก"

ยอห์น 1:1  "ในเริ่มแรกนั้นพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้ว
และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า"

ทฤษฎีการทรงสร้าง คือทฤษฎีที่กล่าวถึงมนุษย์ โลก และทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลมีจุดกำเนิดมาจากการออกแบบสร้างขึ้น แทนที่จะมาจากการระเบิดอย่างไร้ทิศทางจากความว่างเปล่ากลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่

เราอาศัยอยู่บนพื้นผิวของยานพาหนะที่ยอดเยี่ยมเล็กๆ ที่สามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างอัตโนมัติในอวกาศ เราดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอด มีชัยชนะและความตาย เราได้เป็นประจักษ์พยานถึงความสวยงาม กลิ่นอันหอมหวาน ความรักและเสียงเพลง ให้เราคิดถึงสิ่งเหล่านี้ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์, ปรัชญา, ฤดูใบไม้ผลิ, การเสื่อมลง, การทำฟาร์ม, ความสนิทสนม, ดาวฤกษ์, และหมากฝรั่ง สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเกิดมาจากความว่างเปล่าหรือเกิดจากความบังเอิญได้หรือ

บรรพบุรุษของเราหลายชั่วอายุคนที่ดำรงอยู่บนโลกนี้ตั้งแต่ในอดีตที่แล้วมา เราไม่มีข้ออ้างแม้สักนิดเดียวที่จะไม่ตระหนักถึงการดำรงอยู่ของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ซึ่งกำหนดการเคลื่อนไหวของสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา

ประมาณ 3000 กว่าปีที่ผ่านมา กษัตรย์ดาวิดแห่งอิสราเอลได้บันทึกไว้ในหนังสือบทเพลงสดุดีบทที่ 8 ข้อ 3 และข้อ 4 ว่า "เมื่อข้าพระองค์พิจารณาดูฟ้าสวรรค์อันเป็นผลงานแห่งนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์ ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้ มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขา และบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนเขา"

ภาษาไทย   Siamese  ―
תאילנדי
thaï
тайский
泰语
thailändisch
التايلاندية
tailandés
थाई
―  Thai
 MENU
TH บทความ
พระคัมภีร์
Kids&Teens
ภาพยนตร์
สัมมนา

Bible Illustrations - 220 Images by Doré
 
The Bible in Pictures - 250 Images
สิ่งที่พระคัมภีร์และวิทยาศาสตร์เห็นตรงกัน
 
ยีราฟ: สัตว์ที่แสนโดดเด่น
รูปปั้นไดโนเสาร์ที่ทำขึ้นโดยมนุษย์
 
สิ่งมหัศจรรย์ 7 อย่างของภูเขาเซ็นท์เฮเลนส์
การค้นพบท่อนไม้โอ๊คที่กลายเป็นถ่านหิน
 
ภารกิจเป็นไปไม่ได้: ผีเสื้อพระมหากษัตริย์
แมลงตด วิทยาศาสตร์เลียนแบบ การออกแบบเครื่องฉีดของพระเจ้า
 
หวาง ตี่ ตัวอักษรจีนและการเข้าไปตั้งถิ่นฐานของจีนหลังจากน้ำท่วมโลก
ศาสนาต้นฉบับของโลกคือการนับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียว
 


PPT Slides, from Dr. Kent Hovind:  

การสัมมนา ส่วน 1a: ทฤษฎี บิกแบง แถลงความโง่ !   (8MB)
   ตัวอย่าง:
การสัมมนา ส่วน 1b: ทฤษฎี บิกแบง แถลงความโง่ !   (15MB)
   ตัวอย่าง:

เว็บไซต์ภาษาไทยอื่นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การสร้าง
Other Web Sites in Thai with Creation Science


CMI - ภาษาไทย
creation.com/thai
AiG - In Thai
www.answersingenesis.org

พระคัมภีร์ไบเบิ้ล  •  Holy Bible in Thainbsp; •  Old & New Testaments
พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV
พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ
హోలీ బైబిల్
พระคัมภีร์ไทย ฉบับ

ข่าวประเสริฐของพระเยซู
Christian Gospel Message · in Thai
พระเยซู · มัทธิว 6
Lord Jesus Christ · Matthew 6
10 ถือศีล
2 ถือศีล
หลักข้อเชื่อของอัครทูต - หลักข้อเชื่อ
The Apostles' Creed · in Thai
เพลงสดุดี
1 • 51 • 100 • 150
Bible Books Grid
Received Text or Critical Text

  แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสเตียน  
  More Christian Resources 

 
 DenSu Ministries - Free Book
 
 
en ● ภาษาไทย
 GodOfWonders_en_th.wmv.zip 

English Audio; Thai Subtitles


  "Help From Above"

  "The Way to God"

God's Story: From Creation to Eternity
God's Story
Got Questions?
ภาษาไทย
SGM LifeWords
ภาษาไทย
Fellowship Tract League
ภาษาไทย
ChristianAnswers.Net

นี่คือชีวิตของท่าน
 (This was your life!)
ผู้สร้าง หรือ โกหก
 (Creator or Liar?)
ความสว่างของโลก
Sm · 190MB
Lg · 670MB
Thai  -  78 Minutes
การโจมตี
The Attack
มดตัวน้อยตัวนิด ของชาลี
Charlie's Ants
ทางเลือก
The Choice
เรื่องที่ดีเลิศ ประเสริฐยิ่ง
Greatest Story Ever Told
โรคหัวใจ
Heart Trouble
ซุซี่ ลิลล์
Lil Susy
การเดินทาง ที่แส นยาวไกล
The Long Trip
เรื่องความรัก อันมหัศจรรย์
A Love Story
มี ทางเดียว เท่านั้น
One Way
ใครบางคนรักฉัน
Somebody Loves Me
บางอย่าง เราก็คือกัน
Something in Common
เจ้าพ่อ
The Tycoon
พระเยซูเป็น ใครหนอ
Who is He?
ความจริง มาบังเกิด
The Word Became Flesh

JESUS FILM
PROJECT

Audio Gospel  •  Good News


The "Olivet Discourse" about the
End Times - all 3 accounts start -
  with a warning from Jesus!
Matt. 24:4b  "Take heed that no man deceive you."
Mark 13:5b  "Take heed lest any man deceive you."
Luke 21:8a  "Jesus said, Take heed that ye be not deceived."
We live in a world with daily false "News" - intended to deceive us!  Isaiah 5:20  Look for REAL NEWS & TRUTH!.  (And let's pray for wisdom!  James 1:5)
NEWS:

World Net


Review

Post - News
Voice of
the Martyrsдети
เด็ก ๆ
الأطفال
Kinder
Children & Teenagers / Kids & 
Teens / 孩子 & Подростки
青少年
Adolescents
किशोर
Youth


电影
Films
Фильмы
วิดีโอ
أفلام
Películas
Videos
InterComm
  
 Ken Anderson Films
For All Ages  •  41 Minutes
การเดินทางไปยังท้องฟ้า
(JOURNEY TO THE SKY)
100MB
 
300MB
MORE MOVIES
(in English) 

 

  Main Links Page  -  g2yx82.cn/topbar/links.htm
 
— THAI, PHASA THAI, ภาษาไทย —   Dialects:  Khorat Thai
This language is spoken in:   Singapore; Thailand
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์การสร้างที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ ชีววิทยา, ธรณีวิทยา, โบราณคดี, ชาติพันธุ์วิทยาของมนุษย์, ดาราศาสตร์, การวิวัฒนาการ, การออกแบบด้วยความมีอัจฉริยะ, อาดัมและเอวา, เรือโนอาห์, ยุคน้ำแข็ง, สวนเอเดน, และประวัติศาสตร์โลก
บทความ (ภาษาอังกฤษ)  เกี่ยวกับเรื่องไดโนเสาร์
บทความ (ภาษาอังกฤษ)  เกี่ยวกับเรื่องค้างคาว
 
-- บทความภาษาอังกฤษอื่นๆ อยู่ที่นี่ --

Dr. Kent Hovind  •  ดร. เคนท์ โฮวินด์  •  Creation Seminar Series
Thai  •    •  CSE (Creation Science Evangelism) 
สัมมนา #1
"อายุของโลก"
("The Age of the Earth")

DrHovindSem1_TH.m4v
ZIP file - 450MB - 115 Minute Video
English Audio  &  Thai Sub-titles

Text

.SRT

.SUB

คุณเคยคิดเกี่ยวกับมันไหม ผมหมายถึงว่าจริงๆ แล้ว อะไรคือวัตถุประสงค์ของชีวิต เราอยู่บนโลกนี้ทำไม เรามาจากไหน แล้วเราจะไปไหนเมื่อชีวิตนี้สิ้นสุดลง เราจะคุยกันถึงอายุของโลกในสัมมนานี้ ดร. โฮวินด์ แสดงหลักฐานพิสูจน์ว่าโลกนี้ไม่ได้มีอายุมาหลายพันล้านปี แท้จริงแล้ว หลักฐานบ่งชี้ถึงการทรงสร้างโลกภายใน 6 วัน เหมือนที่เราได้ฟังจากหนังสือปฐมกาลบทที่ 1 จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
             
สัมมนา #3
"ไดโนเสาร์กับพระคัมภีร์ไบเบิ้ล"
("Dinosaurs & the Bible")

DrHovindSem3_TH.m4v
ZIP file - 540MB - 145 Minute Video
English Audio  &  Thai Sub-titles

Text

.SRT

.SUB

ซึ่งเกิดขึ้นเพราะคริสเตียนอลุ้มอล่วย คำสอนที่ชัดเจนในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลให้เข้ากับเรื่องไดโนเสาร์ นี่คือสาเหตุที่มี "ทฤษฎีช่องว่างระหว่างยุค" หรือ "หนึ่งวัน หนึ่งยุค" หรือ "พระเจ้าทรงสร้างอย่างต่อเนื่่อง" หรือ "วิวัฒนาการโดยพระเจ้า" ทั้งๆที่ไม่มีความจำเป็นสำหรับทฤษฎีเหล่านี้เลย เช้านี้ผมจะพูดถึงมุมมองจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ลเกี่ยวกับไดโนเสาร์
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
 


หน้าหลัก
คำถาม
ลิงค์
EN บทความ
หนังสือ
รูปภาพ
MP3
วีดีโอ

幸运飞艇9码稳赢公式竞猜中心 幸运飞艇3把必中 二分飞艇计划预测 精准免费的幸运飞艇神计划计划 飞艇计划app开奖 幸运飞艇属于福彩不属于 飞艇1期计划 辛运飞艇精准在线8码计划 幸运飞艇开奖结果纪录完整版 幸运飞艇是哪国的 幸运飞艇【上恒达集团~HD161。COM~平台】 幸运飞艇【上恒达集团~HD161。COM~平台】 幸运飞艇【上恒达集团~HD161。COM~平台】 澳门百家乐【上恒达集团~HD161。COM~平台】 澳门百家乐【上恒达集团~HD161。COM~平台】 澳门百家乐【上恒达集团~HD161。COM~平台】 六合彩公司【上恒达集团~HD161。COM~平台】